Driftsstatus

N O R M A L   D R I F T  

Varsling af nyt regulativ for Ollerup Vandværk. Svendborg Kommune har godkendt det den 20/12 2022. Regulativet beskriver forholdene mellem vandforsyningen og forbrugerne.  Forbrugerne skal varsles 3 måneder før ikrafttræden.  Regulativet godkendes således til ikrafttræden fra den 5. april 2023.

Ordinær Generalforsamling holdes onsdag, den 19. april kl. 19.30 i Øster Skerninge Forsamlingshus.

Forslag til formand senest 15. marts.

 

 

Orientering

 

Orientering om Projekt mindre kalk i vandet.  Vi er gået i gang primo marts, og håber på at være færdig med projektet i august måned.
Inden ibrugtagningen orienterer Vandværket alle forbrugere om hvordan de skal forholde sig. Der omdeles et lille hæfte som fortæller hvad du skal gøre.

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontor
Svendborgvej 70 B, Ollerup
5762 Vester Skerninge. CVR 16560715
Tlf.: 62244380    
Mail: kontor@ollerupvand.dk 

Nyt:  Mobile Pay 740696 - husk forbrugernr.

Henvendelse send en mail til kontor@ollerupvand.dk
eller ring til Formand  tlf. 21453410 

Mail: formand@ollerupvand.dk